Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 7
Hôm nay 42
Hôm qua 80
Trong tuần 122
Trong tháng 1,588
Tổng cộng 116,478

DỤNG CỤ THỦY TINH - PHÒNG THÍ NGHIỆM

Mô tả: DỤNG CỤ THỦY TINH - PHÒNG THÍ NGHIỆM Cốc Thủy Tinh, Đĩa Petri Thủy Tinh, Bình Tam giác .... Hãng sản xuất: Duran - Đức , ISOLAB - Đức , Wertlab - Đức
Giá bán: 10,000 VND
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: Duran - Đức , ISOLAB - Đức , Wertlab - Đức
Xuất xứ: Duran - Đức , ISOLAB - Đức , Wertlab - Đức
Ngày đăng: 13-12-2014

Chi tiết sản phẩm

DỤNG CỤ THỦY TINH - PHÒNG THÍ NGHIỆM
Cốc Thủy Tinh, Đĩa Petri Thủy Tinh, Bình Tam giác ....
Hãng sản xuất: Duran  - Đức , ISOLAB - Đức , Wertlab - Đức

SCHOTT-DURAN-ĐỨC  
Bình cầu đáy bằng 50ml cổ34 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 100ml cổ22 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 250ml cổ35 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 500ml cổ34 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 1000ml cổ 42 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 2000ml cổ42 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 4000ml, cổ50 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 5000ml, cổ50 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 6000ml cổ65 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 10000ml cổ65 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng MR 100ml cổ34 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng MR 250ml cổ50 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng, MR 500ml cổ50 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng MR 1000ml cổ50 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng MR,  2000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 50ml cổ26 Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 100ml cổ26 Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 250ml cổ34 Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 500ml cỏ34 Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 1000ml cổ42 Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 2000ml cổ42 Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 5000ml cổ50 Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 12000ml cổ71 Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 20000ml cổ76 Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 20000ml cổ ngắn  Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32  50ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 19/26 100ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 24/29 100ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 100ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 24/29 250ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 250ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 24/29 500ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 500ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 24/29 1000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 1000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 2000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 14/23 25ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 14/23 50ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 19/26 100ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 100ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 24/29  250ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 250ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 24/29  500ml  Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 500ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 1000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 2000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 45/40 2000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 45/40 4000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS24/29, 14/23 100ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS24/29, 14/23 250ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS24/29, 14/23 500ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS29/32, 14/23 500ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS29/32, 14/23 1000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 250ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 500ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 1000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 2000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x29/32 2000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 4 cổ 2000ml Duran-Đức
Nắp bình cầu nhám 4 cổ DN100, NS 29/32 Duran-Đức
Vòng đệm cho nắp bình cầu 4 cổ DN100 Duran-Đức
Bình cấy mô dạng Fernbach 1800ml Duran-Đức
Bình cất có nhánh  125ml Duran-Đức
Bình cất có nhánh  125ml nhám 19/26 Duran-Đức
Bình cô quay chân không 100ml cổ29/32 Duran-Đức
Bình cô quay chân không 250ml cổ29/32 Duran-Đức
Bình cô quay chân không 500ml cổ29/32 Duran-Đức
Bình cô quay chân không 1000ml cổ29/32 Duran-Đức
Bình quả lê 50ml cổ14/23 Duran-Đức
Bình quả lê 100ml cổ14/23 Duran-Đức
Bình định mức, cổ 7/16 5ml c/x 0.025 A Duran-Đức
Bình định mức, cổ 7/16 10ml 0.025 A Duran-Đức
Bình định mức, cổ 10/19 20ml 0.04 A Duran-Đức
Bình định mức, cổ 10/19 25ml 0.04 A Duran-Đức
Bình định mức, cổ 12/21 50ml 0.06 A Duran-Đức
Bình định mức, cổ 12/21 100ml 0.1 A Duran-Đức
Bình định mức, cổ 14/23 200ml 0.15 A Duran-Đức
Bình định mức, cổ 14/23 250ml 0.15 A Duran-Đức
Bình định mức, cổ 19/26  500ml 0.25 A Duran-Đức
Bình định mức cổ 24/29 1000ml 0.4 A Duran-Đức
Bình định mức cổ 24/29 2000ml 0.6 A Duran-Đức
Bình định mức cổ 34/35 5000ml 1.2 A Duran-Đức
Bình định mức, MR 14/23 100ml A Duran-Đức
Bình hút ẩm, vĩ Inox 150mm  2,4 lít Duran-Đức
Bình hút ẩm, vĩ Inox 200mm  5,8 lít Duran-Đức
Bình hút ẩm, vĩ Inox 250mm 10,5 lít Duran-Đức
Bình hút ẩm, vĩ Inox 300mm 18,5 lít  Duran-Đức
Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 100mm, 0.7 lít Duran-Đức
Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 150mm, 2,4 lít Duran-Đức
Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 200mm, 5,8 lít Duran-Đức
Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 250mm 10,5 lít Duran-Đức
Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 300mm 18,5 lít Duran-Đức
Nắp bình hút ẩm có vòi 200mm Duran-Đức
Nắp bình hút ẩm không  vòi 250mm Duran-Đức
Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 150mm Duran-Đức
Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 200mm Duran-Đức
Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 250mm Duran-Đức
Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 300mm Duran-Đức
Đĩa bằng sứ cho bình hút ẩm 100mm Duran-Đức
Bình Kjeldahl 50ml Duran-Đức
Bình Kjeldahl 100ml Duran-Đức
Bình Kjeldahl 250ml Duran-Đức
Bình Kjeldahl 500ml N37 Duran-Đức
Bình Kjeldahl 750ml Duran-Đức
Bình Kjeldahl 1000ml Duran-Đức
Bình phản ứng 100ml Duran-Đức
Bình phản ứng 250ml Duran-Đức
Bình phản ứng 500ml Duran-Đức
Bình phản ứng 1000ml Duran-Đức
Bình tam giác, có nhánh hút CK 250ml Duran-Đức
Bình tam giác, có nhánh hút CK 500ml Duran-Đức
Bình tam giác, có nhánh hút CK 1000ml Duran-Đức
Bình tam giác, có nhánh hút CK 2000ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 25ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 50ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 100ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 150ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 200ml   Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 250ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 300ml    Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 500ml    Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 1000ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 2000ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 3000ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 5000ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 50ml    Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 100ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 200ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 250ml   Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 300ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 500ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 1000ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 2000ml Duran-Đức
Bình tam giác nắp vặn 100ml Duran-Đức
Bình tam giác nắp vặn 250ml Duran-Đức
Bình tam giác nắp vặn 500ml Duran-Đức
Bình tam giác nắp vặn 1000ml Duran-Đức
Bình tam giác nắp mài,14/23  25ml Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài, 19/26 50ml, chưa có nút  Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài, 24/29 50ml, chưa có nút Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài, 19/26 100ml, chưa có nút Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài, 24/29 100ml, chưa có nút Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài,29/32  100ml, chưa có nút Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài,24/29 250ml, chưa có nút Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài,29/32 250ml, chưa có nút Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài,29/32 500ml , chưa có nút Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài,29/32 1000ml, chưa có nút Duran-Đức
DURAN® Micro burette with straight stopcock, 5 ml  Duran-Đức
Buret khoá TT  10ml, 1/50 Duran-Đức
Buret khoá TT  10ml, 1/50, loại AS Duran-Đức
Buret khoá TT  25ml, 1/20 Duran-Đức
Buret khóa TT  25ml, 1/20, loại AS Duran-Đức
Buret khóa TT  50ml, 1/10, loại AS Duran-Đức
Buret tự động khóa TT 10ml /0.02,  Duran-Đức
Buret tự động khóa thủy tinh 10ml, 1/50 kèm theo quả bóp va chai trắng 2 lít - Duran-Đức
Burette tự động khóa thủy tinh 25ml, 1/20 Duran-Đức
Buret tự động trắng khóa thủy tinh 25ml , 1/20 Duran-Đức
Burette tự động khóa thủy tinh 50ml, 1/10 (kèm chai 2000ml + quả bóp CK) Duran-Đức
Buret tự động trắng khóa thủy tinh 50ml ,1/10 Duran-Đức
Chai Coplin cho 10 slides 76x26mm Duran-Đức
Chai rửa  khí 500 ml Duran-Đức
Chai trắng cho burette tự động 2000ml Duran-Đức
Chai nâu cho burette tự động 29/32, 2000ml Duran-Đức
Chai cấy mô 2500ml Duran-Đức
Chai cấy mô Roux 1200ml  Duran-Đức
Chai cấy mô Roux 1200ml  Duran-Đức
Chai cổ rộng + nút mài 24/20 50ml Duran-Đức
Chai trắng đựng mẫu nút đậy có kẹp 250ml Duran-Đức
Chai trắng cổ hẹp nút TT 25ml 12/21 Duran-Đức
Chai trắng cổ hẹp nút TT 500ml 24/29 Duran-Đức
Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 100ml 14/23 Duran-Đức
Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 250ml 19/26 Duran-Đức
Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 500ml 24/29 Duran-Đức
Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 1000ml 29/32 Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 25ml 14/23 Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 50ml 14/23 Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 100ml 14/23 Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 250ml 19/26 Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 250ml 19/26 Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 500ml 24/29 Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 1000ml 29/32 Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 2000ml 29/32 Duran-Đức
Chai nâu cho dispenser 1000ml Duran-Đức
Chai có nhánh hút chân không 3000ml Duran-Đức
Chai có nhánh hút chân không 5000ml Duran-Đức
Chai thủy tinh có vòi, nút vặn 2000ml Duran-Đức
Chai thủy tinh có khóa 2 lít Duran-Đức
Chai thủy tinh có vòi 5000ml ( không nhám ) Duran-Đức
Chai trắng thủy tinh có vòi có khóa nút TT 5000ml 40/45 Duran-Đức
Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 10 lít ( Không kèm nút , vòi ) Duran-Đức
Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 10 lít Duran-Đức
Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 20 lít Duran-Đức
Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 20 lít ( Không có vòi xả và nút đậy) Duran-Đức
Vòi xả cho chai thủy tinh NS 29 Duran-Đức
Chai nhỏ giọt trắng 50ml Duran-Đức
Chai nhỏ giọt nâu 50ml Duran-Đức
Chai nhỏ giọt trắng 100ml Duran-Đức
Chai nhỏ giọt nâu 100ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 25 25ml hấp tiệt trùng nhiệt độ 140oC Duran-Đức
Chai trung tính, GL 32 50ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 100ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 250ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 500ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 1000ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 2000ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 5000ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 10000ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 15000ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 20000ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 80 20000ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 100ml, không nắp  Duran-Đức
Chai trung tính chịu lực, 250ml có nắp và vòng đệm Duran-Đức
Chai trung tính chịu lực, 500ml có nắp và vòng đệm Duran-Đức
Chai trung tính, có nắp GL 45 250ml Duran-Đức
Chai trung tính chịu sốc nhiệt, chia vạch đảo, có nắp và vòng đệmGL 45 250ml Duran-Đức
Chai trung tính chịu sốc nhiệt, chia vạch đảo, có nắp và vòng đệmGL 45 500ml Duran-Đức
Chai trung tính phủ PU, không nắp  500ml Duran-Đức
Chai trung tính phủ PU, không nắp  1000ml Duran-Đức
Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 100ml Duran-Đức
Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 250ml Duran-Đức
Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 500ml Duran-Đức
Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 1000ml Duran-Đức
Chai trung tính nâu cổ rộng  GLS 80 500ml Duran-Đức
Chai trung tính nâu cổ rộng  GLS 80 1000ml Duran-Đức
Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 500ml Duran-Đức
Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 1000ml Duran-Đức
Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 2000ml Duran-Đức
Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 5000ml Duran-Đức
Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 10000ml Duran-Đức
Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 20000ml - Duran-Đức
Nắp vặn xanh dương chai trung tính GL 25 Duran-Đức
Nắp vặn xanh dương chai trung tính GL 32 Duran-Đức
Nắp vặn xanh dương chai trung tính GL 45 Duran-Đức
Vòng đệm chai trung tính GL32 Duran-Đức
Vòng đệm chai trung tính GL45  Duran-Đức
Chai trung tính nâu 100ml Duran-Đức
Chai trung tính nâu 250ml Duran-Đức
Chai trung tính nâu 500ml Duran-Đức
Chai trung tính nâu 1000ml Duran-Đức
Chai trung tính nâu 2000ml Duran-Đức
Chai trung tính nâu 5000ml Duran-Đức
Chai trung tính nâu, 100ml (nắp xanh+ vòng đệm) Duran-Đức
Chai trung tính nâu, 250ml (nắp xanh+vòng đệm xanh) Duran-Đức
Chai trung tính nâu, 500ml (nắp xanh + vòng đệm) Duran-Đức
Chai trung tính nâu, 1000ml(nắp xanh+vòng đệm xanh) Duran-Đức
Chai trung tính nâu, 2000ml (nắp+vòng đệm) Duran-Đức
Nắp chai trung tính đỏ, chịu nhiệt GL 18 Duran-Đức
Nắp chai trung tính đỏ, chịu nhiệt GL 45 Duran-Đức
Vòng đệm ETFE của chai trung tính màu đỏ chịu nhiệt GL45 Duran-Đức
Nắp vặn xanh lá chai trung tính GL 45 Duran-Đức
Nắp vặn xám chai trung tính GL 45 Duran-Đức
Nắp vặn vàng chai trung tính GL 45 Duran-Đức
Nắp cho bình phản ứng 100ml Duran-Đức
Nắp cho bình phản ứng 500ml và 1000ml Duran-Đức
Nắp vặn chống giả xanh/ đỏ GL45 Duran-Đức
Nắp vặn  có màng GL45 Duran-Đức
Vòng đệm cho chai trung tính không màu chịu nhiệt từ -196 đến 260oC Duran-Đức
Nắp vặn chai trung tính không màu chịu nhiệt -196 đến 260oC Duran-Đức
Vòng đệm PPN xanh lá cho chai trung tính chịu nhiệt Duran-Đức
Vòng đệm PPN xám cho chai trung tính chịu nhiệt GL45 Duran-Đức
Vòng đệm PPN vàng cho chai trung tính chịu nhiệt Duran-Đức
Nắp vặn GL45 có khoan 2 cổng GL14 Duran-Đức
Nắp vặn GL45 có khoan 3 cổng GL14 Duran-Đức
Nắp vặn HPLC GL45 có khoan 4 cổng Duran-Đức
Ong nối phụ tùng nắp vặn HPLC Duran-Đức
Nắp vặn GL14 ống nối Duran-Đức
Miếng đệm cho nắp vặn GL 14 1.6mm Duran-Đức
Miếng đệm cho nắp vặn GL 14 3.0mm Duran-Đức
Miếng đệm cho nắp vặn GL 14 3.2mm Duran-Đức
Ong đệm cho nắp vặn GL14 6.0mm Duran-Đức
Màng PTFE cho nắp GL14 Duran-Đức
Chai trung tính HPLC GL 45 PP với 4 cổng, 1000 ml Duran-Đức
Chai trung tính HPLC GL 45 PP với 4 cổng, 500 ml Duran-Đức
Bộ bù áp cho nắp 2-3 cổng (có màng lọc 0.2um) Duran-Đức
Bộ bù áp cho nắp 4 cổng (có màng lọc 0.2um) Duran-Đức
Bộ bù áp cho nắp 4 cổng GL 18 Duran-Đức
Nắp vặn màu xanh GLS 80, có màng lọc Duran-Đức
Miếng đệm cho nắp vặn GL 18 3.2mm Duran-Đức
Miếng đệm cho nắp vặn GL 18 6.0mm Duran-Đức
Ong đệm cho nắp vặn GL18 8mm Duran-Đức
Ong đệm cho nắp vặn GL18 10mm Duran-Đức
Ong đệm cho nắp vặn GL18 12mm Duran-Đức
Nắp vặn GL18 cho ống nối Duran-Đức
Nắp vặn GLS80 màu xanh có khoan 4 cổng GL18 Duran-Đức
Nắp vặn GLS 80 PSU - Duran-Đức
Vòng đệm PTFE GLS 80 - Duran-Đức
Nắp an toàn 3 cổng có khóa GL45 Duran-Đức
Nắp rửa an toàn PTFE GL45 Duran-Đức
Charcoal filter big, filling quantity 48 g Duran-Đức
Miếng đệm GL 25 màu xanh - Duran-Đức
Miếng đệm nút vặn GL 32, màu xanh - Duran-Đức
Nắp nhựa đỏ hở  GL 18 (có khoan lỗ) Duran-Đức
Nắp nhựa đỏ hở  GL 18  Duran-Đức
Nắp chai trung tính đỏ, chịu nhiệt GL 18 Duran-Đức
GLS 80 - Duran-Đức
Đũa khuấy cho GLS 80 - Duran-Đức
Chậu TT không mỏ đk 70mm cao 40mm 100ml Duran-Đức
Chậu TT không mỏ đk 80mm cao 45mm 150ml Duran-Đức
Chậu TT có mỏ đk  80mm cao 45mm, 150ml Duran-Đức
Chậu TT có mỏ đk 115mm cao 65mm 500ml Duran-Đức
Chậu TT có mỏ đk 140mm cao 75mm 900ml Duran-Đức
Chậu TT có mỏ đk 190 cao 90mm, 2000ml Duran-Đức
Chậu TT Đk 230mm,cao 100mm Duran-Đức
Chậu kết tinh 230x100mm, 3500ml Duran-Đức
Chén TT có mỏ 60ml 70mm Duran-Đức
Chén TT có mỏ 90ml 80mm Duran-Đức
Chén TT có mỏ 170ml 95mm Duran-Đức
Chén TT có mỏ 320ml 115mm Duran-Đức
Chậu trữ mẫu (bình chạy sắc ký)150x50x150mm Duran-Đức
Chén cân thấp 28x25mm  5ml Duran-Đức
Chén cân thấp 38x30mm 15ml Duran-Đức
Chén cân thấp 54x30mm 30ml Duran-Đức
Chén cân thấp 85x30mm 80ml Duran-Đức
Chén cân cao  32x50mm 20ml Duran-Đức
Chén cân cao  38x70mm 45ml Duran-Đức
Chén cân cao  44x80mm 70ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 5 ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 10ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 25ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 25ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 50ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 100ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 150 ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 250ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 400ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 600ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 800 ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 1000ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 2000ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 3000ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 5000ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 10000ml Duran-Đức
Cốc đốt cao thành 50ml, cao 70mm Duran-Đức
Cốc đốt cao thành 100ml, cao 80mm Duran-Đức
Cốc đốt cao thành 150ml, cao 95mm Duran-Đức
Cốc đốt cao thành 250ml, cao 100mm Duran-Đức
Cốc đốt cao thành 400ml, cao 130mm Duran-Đức
Cốc đốt cao thành 600ml, cao 150mm Duran-Đức
Cốc đốt cao thành 1000ml, cao 180mm Duran-Đức
Cốc đốt cao thành 2000ml, cao 240mm Duran-Đức
Cốc đốt cao thành 1000ml không mỏ Duran-Đức
Cốc đốt thành dầy có mỏ 1000ml Duran-Đức
Cốc đốt thành dầy có mỏ   500ml Duran-Đức
Cốc đốt thành dầy có mỏ 1000ml Duran-Đức
Cốc philip 150ml Duran-Đức
Chén cho bộ nối cầu 19/9 Duran-Đức
Bi cho bộ nối cầu 19/9 Duran-Đức
Kẹp cho bộ nối cầu  Duran-Đức
Chén cho bộ nối cầu 29/15 Duran-Đức
Bi cho bộ nối cầu 29/15 Duran-Đức
Kẹp cho bộ nối cầu KS29 Duran-Đức
Chén cho bộ nối cầu 40/45 Duran-Đức
Chén cho bộ nối cầu 40/45 Duran-Đức
Kẹp cho bộ nối cầu KS40 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn    ( +) 14.5/23 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn    ( +) 19/26 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn    ( +) 24/29 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn    ( +) 29/32 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn    ( +) 50/42 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn   tấm chắn ( +) 14.5/23 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn   tấm chắn ( +) 18.8/26 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn   tấm chắn ( +) 24/29 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn   tấm chắn ( +) 29/32 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn   tấm chắn ( +) 45/40 Duran-Đức
Co nối thẳng, cone NS 45/40 Duran-Đức
Co nối thẳng socket/ trơn  ( -) 14.5/23 Duran-Đức
Co nối thẳng socket/ trơn  ( -) 19/26 Duran-Đức
Co nối thẳng socket/ trơn  ( -) 24/29 Duran-Đức
Co nối thẳng socket/ trơn  ( -) 29/32 Duran-Đức
Co nối thẳng socket NS 45/50 Duran-Đức
Cột VIGREUX 300mm, 24/29 Duran-Đức
Đĩa rây 48mm Duran-Đức
Đèn cồn thủy tinh 100ml Duran-Đức
Đĩa petri TT 40x12mm Duran-Đức
Đĩa petri TT 60x15 ( 10 cái/hộp) Duran-Đức
Đĩa petri TT 80x15 ( 10 cái/hộp) Duran-Đức
Đĩa petri TT 90x15 ( 10 cái/hộp) Duran-Đức
Đĩa petri TT 100x15 ( 10 cái/hộp) Duran-Đức
Đĩa petri TT 100x20 ( 10 cái/hộp) Duran-Đức
Đĩa petri TT 120x20 ( 10cái/hộp) Duran-Đức
Đĩa petri TT 150x25 (10 cái/hộp) Duran-Đức
Đĩa petri TT 80x20 Duran-Đức
Đĩa petri TT 100x15  Duran-Đức
Đĩa petri TT 100x20 Duran-Đức
Hộp nhuộm lam nằm SCHIEFFERDECKER 2 bộ phận  90x70x40mm (LxWxH) Duran-Đức
Hộp nhuộm lam 4 Bộ phận Duran-Đức
Hộp nhuộm lam 2 Bộ phận+B1790 Duran-Đức
Giá hộp nhuộm lam (10 slides 76x26mm) Duran-Đức
Tay treo hộp nhuộm lam Duran-Đức
Hộp tiêu bản  85x123mm 600ml Duran-Đức
Hộp tiêu bản  150x80mm Duran-Đức
Hộp tiêu bản  200x100mm Duran-Đức
Hộp tiêu bản  200x150mm Duran-Đức
Kẹp thép không gỉ cho nắp bình cầu 4 cổ DN100 Duran-Đức
Khóa buret NS 12.5, bore 2.5mm Duran-Đức
Khoá burette NS 12.5, bore 1.5mm  Duran-Đức
Khoá burette thẳng SBW-keys NS 12.5, bore 1.5mm  Duran-Đức
Khoá burette thẳng SBW-keys NS 12.5, bore 1.5mm  Duran-Đức
Khoá 2 thông NS 12.5, bore 2.5mm  Duran-Đức
Khoá 2 thông NS 14.5, bore 2.5mm  Duran-Đức
Khóa 2 thông SBW , BORE 6 MM, NS 18.8, DURAN, " SIDE ARMS 13 MM " Duran-Đức
Khoá 2 thông PTFE, NS 12.5, bore 2mm  Duran-Đức
Khoá 2 thông PTFE, NS 12.5, bore 2.5mm  Duran-Đức
Khoá 2 thông PTFE, NS 14.5, bore 2.5mm  Duran-Đức
Khóa 3 ngã, nút thủy tinh, T-BORE 2 mm Duran-Đức
Khóa 3 ngã, nút teflon, T-BORE 2 mm Duran-Đức
Khóa 3 ngả SBW-KEYS, T-BORE 2.5 MM, NS 18.8, DURAN Duran-Đức
Khóa 3 ngả PTFE-KEYS, T-BORE 2.5 MM, NS 18.8, DURAN Duran-Đức
Mặt kính đồng hồ 60mm - Duran-Đức
Mặt kính đồng hồ 80mm - Duran-Đức
Mặt kính đồng hồ 100mm - Duran-Đức
Mặt kính đồng hồ đk 80mm Duran-Đức
Mặt kính đồng hồ đk 125mm Duran-Đức
Nút thủy tinh 10/19 Duran-Đức
Nút thủy tinh 14/23 Duran-Đức
Nút thủy tinh 18.8/26 Duran-Đức
Nút thủy tinh 24/29 Duran-Đức
Nút thủy tinh 29.2/32 Duran-Đức
Nút thủy tinh 45/40 Duran-Đức
Nút thủy tinh lục giác, NS 7.5/16 Duran-Đức
Nút thủy tinh lục giác, NS 10/19 Duran-Đức
Nút thủy tinh lục giác, NS 12.5/21 Duran-Đức
Nút thủy tinh lục giác, NS 14/23 Duran-Đức
Nút thủy tinh lục giác, NS 18.8/26 Duran-Đức
Nút thủy tinh lục giác, NS 24/29 Duran-Đức
Nút thủy tinh lục giác, NS 29.2/32 Duran-Đức
Nắp nhôm cho ống nghiệm 16mm Duran-Đức
Nắp nhôm cho ống nghiệm 18mm Duran-Đức
Nút nhựa 7/16 Duran-Đức
Nút nhựa 10/19 Duran-Đức
Nút nhựa 12/21 Duran-Đức
Nút nhựa 14/23 Duran-Đức
Nút nhựa 19/26 Duran-Đức
Nút nhựa 24/29 Duran-Đức
Nút nhựa 29/32 Duran-Đức
Nắp vặn ống nghiệm PP có đệm GL 18 - Duran-Đức
Nắp nhựa đỏ (plastic),GL 14 Duran-Đức
Nắp nhựa đỏ (plastic),GL 25 Duran-Đức
Nắp nhựa đỏ (plastic),GL 32 Duran-Đức
Nắp nhựa đỏ (plastic) có khoan lỗ, GL14 Duran-Đức
Nắp nhựa đỏ (plastic) có khoan lỗ, GL 25 Duran-Đức
Nắp silicon có khoan lỗ, GL 25 Duran-Đức
Ống đong thủy tinh 5ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh 10ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh 25ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh 50ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh 100ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh 250ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh 500ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh 1000ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh 2000ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh thấp thành 500ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh thấp thành 1000ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh có nút nhựa 100ml 24/29 Duran-Đức
Ống đong thủy tinh có nút nhựa 250ml 24/29 Duran-Đức
Ống đong thủy tinh có nút nhựa 500ml 24/29 Duran-Đức
Ống đong thủy tinh có nút nhựa 1000ml 45/40 Duran-Đức
Ong đong calcium chlorine , có nắp đậy Duran-Đức
Ống ly tâm đáy tròn 12x100mm, 6ml Duran-Đức
Ống ly tâm đáy tròn 16x100mm, 12ml Duran-Đức
Ống ly tâm đáy tròn 24x100mm, 25ml Duran-Đức
Ống ly tâm đáy tròn 34x100mm, 50ml Duran-Đức
Ống ly tâm đáy tròn 40x115mm, 80ml Duran-Đức
Ống ly tâm đáy tròn 44x100mm, 80ml Duran-Đức
Ống ly tâm đáy nhọn 16x100mm, 12ml Duran-Đức
Ống ly tâm đáy nhọn 25ml, 24x100mm - Duran-Đức
Ống ly tâm đáy nhọn 50ml, 34x100mm - Duran-Đức
Ống hút thẳng chia vạch 1ml, class AS - Duran-Đức
Ống hút thẳng chia vạch 2ml, AS - Duran-Đức
Ống hút thẳng chia vạch 5ml, AS - Duran-Đức
Ống hút thẳng chia vạch 10ml, AS - Duran-Đức
Ống hút thẳng chia vạch 25ml, AS - Duran-Đức
Ống hút thẳng 0.5ml Duran-Đức
Ống hút thẳng 1ml Duran-Đức
Ống hút thẳng 2ml Duran-Đức
Ống hút thẳng 5ml Duran-Đức
Ống hút thẳng 10ml Duran-Đức
Ống hút thẳng 25ml Duran-Đức
Ống hút bầu    1ml, AS - Duran-Đức
Ống hút bầu    2ml, AS - Duran-Đức
Ống hút bầu    5ml, AS - Duran-Đức
Ống hút bầu    10ml, AS - Duran-Đức
Ống hút bầu    20ml, AS - Duran-Đức
Ống hút bầu    25ml, AS - Duran-Đức
Ống hút bầu   1ml Duran-Đức
Ống hút bầu   2ml Duran-Đức
Ống hút bầu   5ml Duran-Đức
Ống hút bầu   10ml Duran-Đức
Ống hút bầu   50ml Duran-Đức
Ống nghiệm không vành 10x75x0.60mm (766c/pack) Duran-Đức
Ống nghiệm có vành 10x75mm (100c/pack) Duran-Đức
Ống nghiệm không vành 16x130mm 17ml, thành dày có mark (100c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm không vành 16x160mm 21ml, thành dày có mark (100c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm không vành 18x180mm 32ml, thành dày có mark (100c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm không vành 20x150mm 34ml (100c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm không vành 25x150mm 55ml, thành dày có mark (50c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm không vành 25x200mm 70ml, thành dày có mark (50c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm không vành 18x180mm 30ml có chữ Duran-Đức
Ống nghiệm không vành 30x200mm 100ml (50c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm có vành 20x180mm 40ml (100c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm có vành 20x180mm 45ml (100c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm có vành 25x200mm 80ml (50c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm có nắp vặn đen 12x100mm 6ml (100c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm có nắp vặn đen 16x100mm 12ml (100c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm có nắp vặn đen 16x160mm 22ml (100c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm có nắp vặn đen 18x180mm 32ml (100c/hộp) Duran-Đức
Ong nghiệm nắp vặn PBT, 16x160mm 20ml có thể sử dụng trong thực phẩm, nắp đỏ Duran-Đức
Ong nối thẳng Cones, "rodaviss", NS 29.2/32 Duran-Đức
Nắp vặn kín có vòng đệm "rodaviss", NS 29 Duran-Đức
Ong nối của bình cầu có khóa Duran-Đức
Ong nối thẳng cổ vặn, "rodaviss", Sockets NS 29.2/32 Duran-Đức
Ong sinh hàn thẳng 14/23, 160mm Duran-Đức
Ong sinh hàn thẳng 29/32, 250mm Duran-Đức
Ong sinh hàn thẳng 24/29, 400mm Duran-Đức
Ong sinh hàn bóng  29/32, 250mm Duran-Đức
Ong sinh hàn bóng  29/32, 250mm Duran-Đức
Ong sinh hàn xoắn  24/29, 250mm Duran-Đức
Ong sinh hàn xoắn  29/32, 250mm Duran-Đức
Ong sinh hàn xoắn  29/32, 300mm Duran-Đức
Ong sinh hàn xoắn  29/32, 400mm Duran-Đức
Ong sinh hàn xoắn 400mm, 2 nhám 24/29 Duran-Đức
Ong sinh hàn xoắn 400mm, 2 nhám 29/32 Duran-Đức
Ong tube thẳng cổ vặn, GL 14 Duran-Đức
Ong tube thẳng cổ vặn, GL 32 Duran-Đức
Co nhận 24/29 Duran-Đức
Ong nối thẳng nhựa PP, GL 14 Duran-Đức
Ong nối cong nhựa PP, GL 14 Duran-Đức
Phễu buecher 500ml - Duran-Đức
Phễu lắng Imhoff có chia vạch 1000ml Duran-Đức
Phễu nhỏ giọt hình trụ, có chia vạch, 50ml  19/26 Duran-Đức
Phễu nhỏ giọt hình trụ có cân bằng áp suất 50ml, 14/23 Duran-Đức
Phễu TT lọc dài phễu 150mm, 65mm dia.  Duran-Đức
Phễu thủy tinh 55mm cuống 5mm Duran-Đức
Phễu thủy tinh 55mm cuống 150mm, 55mm Duran-Đức
Phễu thủy tinh 55mm cuống 150mm, 100 mm Duran-Đức
Phễu thủy tinh 70mm Duran-Đức
Phễu thủy tinh 80mm Duran-Đức
Phễu thủy tinh 100mm Duran-Đức
Phễu thủy tinh 120mm  Duran-Đức
Phễu thủy tinh 150mm Duran-Đức
Phễu chiết quả lê khoá TT  50ml không chia vạch 14/23 Duran-Đức
Phễu chiết quả lê khoá TT  100ml không chia vạch 14/23 Duran-Đức
Phễu chiết hình cầu khoá TT  250ml không chia vạch 24/20 Duran-Đức
Phễu chiết quả lê khoá TT  250ml không chia vạch Duran-Đức
Phễu chiết quả lê khoá TT  500ml không chia vạch Duran-Đức
Phễu chiết quả lê khoá TT  1000ml không chia vạch Duran-Đức
Bộ lọc vi sinh (bình tgiác có vòi 500ml + vòng nôi cao su + bệ phểu + cốc lọc) Duran-Đức
Cốc lọc G1 (100-160um) đk 46mm, 50ml Duran-Đức
Cốc lọc G2 (40-100um), đk 46mm, 50ml   Duran-Đức
Cốc lọc G3 (16-40um), đk 46mm, 50ml Duran-Đức
Cốc lọc G4 (10-16um), đk 28mm, 15ml  Duran-Đức
Cốc lọc G4 (10-16um), đk 36mm, 30ml  Duran-Đức
Cốc lọc G4 (10-16um), đk 46mm, 50ml   Duran-Đức
Phễu đỡ cho cốc lọc vi sinh 27mm Duran-Đức
Phễu đỡ cho cốc lọc vi sinh 34mm Duran-Đức
Phễu đỡ cho cốc lọc vi sinh 41mm Duran-Đức
Phễu đỡ cho cốc lọc vi sinh 50mm Duran-Đức
Vòng nối của Phễu lọc vi sinh  Duran-Đức
Đĩa lọc G.0, D.10mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.1, D.20mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.1, D.25mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.1, D.30mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.1, D.40mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.1, D.70mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.2, D.30mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.3, D.10mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.3, D.20mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.3, D.25mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.3, D.30mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.3, D.40mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.3, D.70mm Duran-Đức
Đĩa lọc xốp, Por.0, D 60mm Duran-Đức
Đĩa lọc xốp, Por.1, D 50mm Duran-Đức
Đĩa lọc xốp, Por.3, D 50mm Duran-Đức
Phễu lọc G2 (40-100um), đk 35mm, 50ml Duran-Đức
Phễu lọc G2 (40-100um), đk 45mm, 75ml Duran-Đức
Phễu lọc G2 (40-100um), đk 60mm, 125ml  Duran-Đức
Phễu lọc G3 (16-40um), đk 45mm, 75ml Duran-Đức
Phễu lọc G3 (16-40um), đk 60mm, 125ml Duran-Đức
Phễu lọc G3 (16-40um), đk 95mm, 500ml Duran-Đức
Phễu lọc G3 (16-40um), đk 120mm, 1000ml Duran-Đức
Phễu lọc G4 (10-16um), đk 35mm, 50 ml  Duran-Đức
Phễu lọc G4 (10-16um), đk 45mm, 75ml Duran-Đức
Phễu lọc G4 (10-16um), đk 60mm, 125ml Duran-Đức
Phễu lọc G4 (10-16um), đk 95mm, 500ml Duran-Đức
Phễu lọc G4 (10-16um), đk 120mm, 1000ml Duran-Đức
Phễu lọc G5 (1.0-1.6um), đk 35mm, 50ml Duran-Đức
Phễu lọc G5 (1.0-1.6um), đk 45mm, 75ml Duran-Đức
Phễu lọc G5 (1.0-1.6um) đk 95mm, 500ml Duran-Đức
Phễu lọc 250ml với vòng PP và seal FKM Duran-Đức
Vòng nối cổ bình cầu, POM, NS 29 Duran-Đức
Vòng nối cuả phễu lọc 26mm Duran-Đức
Vòng nối cuả phễu lọc 41mm Duran-Đức
Vòng nối cuả phễu lọc 49mm Duran-Đức
Vòng đệm Guko cho phễu lọc 76mm Duran-Đức
WATER JET PUMP OF PPN WITH ADAPTERSET Duran-Đức
WERTLAB - ĐỨC  
Burette thẳng 25/0.05ml Wertlab -Đức
Micropipette 10-100ul Hirsman
Micrpipette 100- 1000ul Hirsman
Micrpipette 500- 5000ul Hirsman
Pipettor 1 kênh, tiệt trùng được 0.5 -10ul Hirsman
Pipettor 1 kênh , tiệt trùng được 10 -100ul Hirsman
Pipette bầu  10ml Wertlab-Đức
Pipette thẳng 10ml Wertlab-Đức
Pipette thẳng 5ml Wertlab-Đức
Pipette thẳng 25ml Wertlab-Đức
Pipette thẳng 20ml Wertlab-Đức
Pipette thẳng 1ml Wertlab-Đức
Pipette thẳng 2ml Wertlab-Đức
Đĩa Petri 100x20mm Wertlab-Đức
Đĩa Petri 90x15mm Wertlab-Đức
Đĩa Petri 150x25mm Wertlab-Đức
Đĩa Petri 120x20mm Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch bầu 10ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch bầu 5ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch bầu 3ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch bầu 2ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch bầu 1ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch bầu 25ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch  bầu 20ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch bầu 15ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch bầu 25ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch bầu 20ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch bầu 15ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch bầu 10ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch bầu 5ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch bầu 2ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch bầu 1ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch 10ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch 5ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch 3ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch 2ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch 1ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch 5ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch bầu 2ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch 1ml Wertlab-Đức
Phễu thủy tinh 7.5cm  Đức
Phễu chiết quả lê 500ml Wertlab-Đức
Phễu chiết quả lê 2000ml Wertlab-Đức
Bình định mức 1000ml Wertlab-Đức
Bình định mức 500ml Wertlab-Đức
Bình định mức 250ml Wertlab-Đức
Bình định mức 200ml Wertlab-Đức
Bình định mức 100ml Wertlab-Đức
Bình định mức 50ml Wertlab-Đức
Bình định mức 25ml Wertlab-Đức
Bình định mức 10ml Wertlab-Đức
Bình định mức 5ml Wertlab-Đức
 

 

Thanks and Best Regards.,

Henry Lê (Mr.)

Sales Manager 

Tel:+84.62965336   -  38615328  - 38601856 - 38601855   - Fax: +84.38615733

 

Email: info@lab-achau.com tbthinghiemachau@gmail.com ; achau@lab-achau.com

Skype:tb.tn.achau

Head office:

ASIA LABORATORY INSTRUMENTS COMPANY LIMITED

594/23 Au Co Street, Ward 10, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, VietNam.

Tax code: 0312894955

Liên hệ:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM Á CHÂU

Đ/c: 594/23 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh,Việt Nam.

Mst: 0312894955

Website: www.lab-achau.com

 

                 www.lab-achau.vn

Thanks and Best Regards.,

Henry Lê (Mr.)

Sales Manager 

Tel:+84.62965336   -  38615328  - 38601856 - 38601855   - Fax: +84.38615733

 

Email: info@lab-achau.com tbthinghiemachau@gmail.com ; achau@lab-achau.com

Skype:tb.tn.achau

Head office:

ASIA LABORATORY INSTRUMENTS COMPANY LIMITED

594/23 Au Co Street, Ward 10, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, VietNam.

Tax code: 0312894955

Liên hệ:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM Á CHÂU

Đ/c: 594/23 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh,Việt Nam.

Mst: 0312894955

Website: www.lab-achau.com

 

                 www.lab-achau.vn