Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Thống kê

Đang online 32
Hôm nay 53
Hôm qua 105
Trong tuần 424
Trong tháng 1,494
Tổng cộng 103,928

DỤNG CỤ THỦY TINH PHÒNG THÍ NGHIỆM

Mô tả: DỤNG CỤ THỦY TINH PHÒNG THÍ NGHIỆM
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Bảo hành: Duran - Đức , ISOLAB - Đức , Wertlab - Đức
Xuất xứ: Duran - Đức , ISOLAB - Đức , Wertlab - Đức
Ngày đăng: 13-12-2014

Chi tiết sản phẩm

DỤNG CỤ THỦY TINH - PHÒNG THÍ NGHIỆM
Cốc Thủy Tinh, Đĩa Petri Thủy Tinh, Bình Tam giác ....
Hãng sản xuất: Duran  - Đức , ISOLAB - Đức , Wertlab - Đức

SCHOTT-DURAN-ĐỨC  
Bình cầu đáy bằng 50ml cổ34 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 100ml cổ22 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 250ml cổ35 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 500ml cổ34 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 1000ml cổ 42 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 2000ml cổ42 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 4000ml, cổ50 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 5000ml, cổ50 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 6000ml cổ65 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng 10000ml cổ65 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng MR 100ml cổ34 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng MR 250ml cổ50 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng, MR 500ml cổ50 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng MR 1000ml cổ50 Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng MR,  2000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 50ml cổ26 Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 100ml cổ26 Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 250ml cổ34 Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 500ml cỏ34 Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 1000ml cổ42 Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 2000ml cổ42 Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 5000ml cổ50 Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 12000ml cổ71 Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 20000ml cổ76 Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn 20000ml cổ ngắn  Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32  50ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 19/26 100ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 24/29 100ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 100ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 24/29 250ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 250ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 24/29 500ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 500ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 24/29 1000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 1000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy bằng  cổ nhám 29/32 2000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 14/23 25ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 14/23 50ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 19/26 100ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 100ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 24/29  250ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 250ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 24/29  500ml  Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 500ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 1000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 29/32 2000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 45/40 2000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, nhám 45/40 4000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS24/29, 14/23 100ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS24/29, 14/23 250ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS24/29, 14/23 500ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS29/32, 14/23 500ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 2 cổ NS29/32, 14/23 1000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 250ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 500ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 1000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x14/23 2000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 3 cổ NS29/32, 2x29/32 2000ml Duran-Đức
Bình cầu đáy tròn, 4 cổ 2000ml Duran-Đức
Nắp bình cầu nhám 4 cổ DN100, NS 29/32 Duran-Đức
Vòng đệm cho nắp bình cầu 4 cổ DN100 Duran-Đức
Bình cấy mô dạng Fernbach 1800ml Duran-Đức
Bình cất có nhánh  125ml Duran-Đức
Bình cất có nhánh  125ml nhám 19/26 Duran-Đức
Bình cô quay chân không 100ml cổ29/32 Duran-Đức
Bình cô quay chân không 250ml cổ29/32 Duran-Đức
Bình cô quay chân không 500ml cổ29/32 Duran-Đức
Bình cô quay chân không 1000ml cổ29/32 Duran-Đức
Bình quả lê 50ml cổ14/23 Duran-Đức
Bình quả lê 100ml cổ14/23 Duran-Đức
Bình định mức, cổ 7/16 5ml c/x 0.025 A Duran-Đức
Bình định mức, cổ 7/16 10ml 0.025 A Duran-Đức
Bình định mức, cổ 10/19 20ml 0.04 A Duran-Đức
Bình định mức, cổ 10/19 25ml 0.04 A Duran-Đức
Bình định mức, cổ 12/21 50ml 0.06 A Duran-Đức
Bình định mức, cổ 12/21 100ml 0.1 A Duran-Đức
Bình định mức, cổ 14/23 200ml 0.15 A Duran-Đức
Bình định mức, cổ 14/23 250ml 0.15 A Duran-Đức
Bình định mức, cổ 19/26  500ml 0.25 A Duran-Đức
Bình định mức cổ 24/29 1000ml 0.4 A Duran-Đức
Bình định mức cổ 24/29 2000ml 0.6 A Duran-Đức
Bình định mức cổ 34/35 5000ml 1.2 A Duran-Đức
Bình định mức, MR 14/23 100ml A Duran-Đức
Bình hút ẩm, vĩ Inox 150mm  2,4 lít Duran-Đức
Bình hút ẩm, vĩ Inox 200mm  5,8 lít Duran-Đức
Bình hút ẩm, vĩ Inox 250mm 10,5 lít Duran-Đức
Bình hút ẩm, vĩ Inox 300mm 18,5 lít  Duran-Đức
Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 100mm, 0.7 lít Duran-Đức
Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 150mm, 2,4 lít Duran-Đức
Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 200mm, 5,8 lít Duran-Đức
Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 250mm 10,5 lít Duran-Đức
Bình hút ẩm có vòi, vĩ Inox 300mm 18,5 lít Duran-Đức
Nắp bình hút ẩm có vòi 200mm Duran-Đức
Nắp bình hút ẩm không  vòi 250mm Duran-Đức
Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 150mm Duran-Đức
Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 200mm Duran-Đức
Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 250mm Duran-Đức
Đĩa kim loại cho bình hút ẩm 300mm Duran-Đức
Đĩa bằng sứ cho bình hút ẩm 100mm Duran-Đức
Bình Kjeldahl 50ml Duran-Đức
Bình Kjeldahl 100ml Duran-Đức
Bình Kjeldahl 250ml Duran-Đức
Bình Kjeldahl 500ml N37 Duran-Đức
Bình Kjeldahl 750ml Duran-Đức
Bình Kjeldahl 1000ml Duran-Đức
Bình phản ứng 100ml Duran-Đức
Bình phản ứng 250ml Duran-Đức
Bình phản ứng 500ml Duran-Đức
Bình phản ứng 1000ml Duran-Đức
Bình tam giác, có nhánh hút CK 250ml Duran-Đức
Bình tam giác, có nhánh hút CK 500ml Duran-Đức
Bình tam giác, có nhánh hút CK 1000ml Duran-Đức
Bình tam giác, có nhánh hút CK 2000ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 25ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 50ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 100ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 150ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 200ml   Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 250ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 300ml    Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 500ml    Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 1000ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 2000ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 3000ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ hẹp 5000ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 50ml    Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 100ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 200ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 250ml   Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 300ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 500ml Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 1000ml  Duran-Đức
Bình tam giác, cổ rộng 2000ml Duran-Đức
Bình tam giác nắp vặn 100ml Duran-Đức
Bình tam giác nắp vặn 250ml Duran-Đức
Bình tam giác nắp vặn 500ml Duran-Đức
Bình tam giác nắp vặn 1000ml Duran-Đức
Bình tam giác nắp mài,14/23  25ml Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài, 19/26 50ml, chưa có nút  Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài, 24/29 50ml, chưa có nút Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài, 19/26 100ml, chưa có nút Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài, 24/29 100ml, chưa có nút Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài,29/32  100ml, chưa có nút Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài,24/29 250ml, chưa có nút Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài,29/32 250ml, chưa có nút Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài,29/32 500ml , chưa có nút Duran-Đức
Bình tam giác cổ mài,29/32 1000ml, chưa có nút Duran-Đức
DURAN® Micro burette with straight stopcock, 5 ml  Duran-Đức
Buret khoá TT  10ml, 1/50 Duran-Đức
Buret khoá TT  10ml, 1/50, loại AS Duran-Đức
Buret khoá TT  25ml, 1/20 Duran-Đức
Buret khóa TT  25ml, 1/20, loại AS Duran-Đức
Buret khóa TT  50ml, 1/10, loại AS Duran-Đức
Buret tự động khóa TT 10ml /0.02,  Duran-Đức
Buret tự động khóa thủy tinh 10ml, 1/50 kèm theo quả bóp va chai trắng 2 lít - Duran-Đức
Burette tự động khóa thủy tinh 25ml, 1/20 Duran-Đức
Buret tự động trắng khóa thủy tinh 25ml , 1/20 Duran-Đức
Burette tự động khóa thủy tinh 50ml, 1/10 (kèm chai 2000ml + quả bóp CK) Duran-Đức
Buret tự động trắng khóa thủy tinh 50ml ,1/10 Duran-Đức
Chai Coplin cho 10 slides 76x26mm Duran-Đức
Chai rửa  khí 500 ml Duran-Đức
Chai trắng cho burette tự động 2000ml Duran-Đức
Chai nâu cho burette tự động 29/32, 2000ml Duran-Đức
Chai cấy mô 2500ml Duran-Đức
Chai cấy mô Roux 1200ml  Duran-Đức
Chai cấy mô Roux 1200ml  Duran-Đức
Chai cổ rộng + nút mài 24/20 50ml Duran-Đức
Chai trắng đựng mẫu nút đậy có kẹp 250ml Duran-Đức
Chai trắng cổ hẹp nút TT 25ml 12/21 Duran-Đức
Chai trắng cổ hẹp nút TT 500ml 24/29 Duran-Đức
Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 100ml 14/23 Duran-Đức
Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 250ml 19/26 Duran-Đức
Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 500ml 24/29 Duran-Đức
Chai trắng cổ hẹp nút nhựa 1000ml 29/32 Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 25ml 14/23 Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 50ml 14/23 Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 100ml 14/23 Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 250ml 19/26 Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 250ml 19/26 Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 500ml 24/29 Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 1000ml 29/32 Duran-Đức
Chai nâu cổ hẹp nút nhựa 2000ml 29/32 Duran-Đức
Chai nâu cho dispenser 1000ml Duran-Đức
Chai có nhánh hút chân không 3000ml Duran-Đức
Chai có nhánh hút chân không 5000ml Duran-Đức
Chai thủy tinh có vòi, nút vặn 2000ml Duran-Đức
Chai thủy tinh có khóa 2 lít Duran-Đức
Chai thủy tinh có vòi 5000ml ( không nhám ) Duran-Đức
Chai trắng thủy tinh có vòi có khóa nút TT 5000ml 40/45 Duran-Đức
Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 10 lít ( Không kèm nút , vòi ) Duran-Đức
Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 10 lít Duran-Đức
Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 20 lít Duran-Đức
Chai thủy tinh nút thủy tinh có vòi 20 lít ( Không có vòi xả và nút đậy) Duran-Đức
Vòi xả cho chai thủy tinh NS 29 Duran-Đức
Chai nhỏ giọt trắng 50ml Duran-Đức
Chai nhỏ giọt nâu 50ml Duran-Đức
Chai nhỏ giọt trắng 100ml Duran-Đức
Chai nhỏ giọt nâu 100ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 25 25ml hấp tiệt trùng nhiệt độ 140oC Duran-Đức
Chai trung tính, GL 32 50ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 100ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 250ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 500ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 1000ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 2000ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 5000ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 10000ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 15000ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 20000ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 80 20000ml Duran-Đức
Chai trung tính, GL 45 100ml, không nắp  Duran-Đức
Chai trung tính chịu lực, 250ml có nắp và vòng đệm Duran-Đức
Chai trung tính chịu lực, 500ml có nắp và vòng đệm Duran-Đức
Chai trung tính, có nắp GL 45 250ml Duran-Đức
Chai trung tính chịu sốc nhiệt, chia vạch đảo, có nắp và vòng đệmGL 45 250ml Duran-Đức
Chai trung tính chịu sốc nhiệt, chia vạch đảo, có nắp và vòng đệmGL 45 500ml Duran-Đức
Chai trung tính phủ PU, không nắp  500ml Duran-Đức
Chai trung tính phủ PU, không nắp  1000ml Duran-Đức
Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 100ml Duran-Đức
Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 250ml Duran-Đức
Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 500ml Duran-Đức
Chai trung tính vuông, có nắp và vòng đệm 1000ml Duran-Đức
Chai trung tính nâu cổ rộng  GLS 80 500ml Duran-Đức
Chai trung tính nâu cổ rộng  GLS 80 1000ml Duran-Đức
Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 500ml Duran-Đức
Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 1000ml Duran-Đức
Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 2000ml Duran-Đức
Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 5000ml Duran-Đức
Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 10000ml Duran-Đức
Chai trung tính cổ rộng  GLS 80 20000ml - Duran-Đức
Nắp vặn xanh dương chai trung tính GL 25 Duran-Đức
Nắp vặn xanh dương chai trung tính GL 32 Duran-Đức
Nắp vặn xanh dương chai trung tính GL 45 Duran-Đức
Vòng đệm chai trung tính GL32 Duran-Đức
Vòng đệm chai trung tính GL45  Duran-Đức
Chai trung tính nâu 100ml Duran-Đức
Chai trung tính nâu 250ml Duran-Đức
Chai trung tính nâu 500ml Duran-Đức
Chai trung tính nâu 1000ml Duran-Đức
Chai trung tính nâu 2000ml Duran-Đức
Chai trung tính nâu 5000ml Duran-Đức
Chai trung tính nâu, 100ml (nắp xanh+ vòng đệm) Duran-Đức
Chai trung tính nâu, 250ml (nắp xanh+vòng đệm xanh) Duran-Đức
Chai trung tính nâu, 500ml (nắp xanh + vòng đệm) Duran-Đức
Chai trung tính nâu, 1000ml(nắp xanh+vòng đệm xanh) Duran-Đức
Chai trung tính nâu, 2000ml (nắp+vòng đệm) Duran-Đức
Nắp chai trung tính đỏ, chịu nhiệt GL 18 Duran-Đức
Nắp chai trung tính đỏ, chịu nhiệt GL 45 Duran-Đức
Vòng đệm ETFE của chai trung tính màu đỏ chịu nhiệt GL45 Duran-Đức
Nắp vặn xanh lá chai trung tính GL 45 Duran-Đức
Nắp vặn xám chai trung tính GL 45 Duran-Đức
Nắp vặn vàng chai trung tính GL 45 Duran-Đức
Nắp cho bình phản ứng 100ml Duran-Đức
Nắp cho bình phản ứng 500ml và 1000ml Duran-Đức
Nắp vặn chống giả xanh/ đỏ GL45 Duran-Đức
Nắp vặn  có màng GL45 Duran-Đức
Vòng đệm cho chai trung tính không màu chịu nhiệt từ -196 đến 260oC Duran-Đức
Nắp vặn chai trung tính không màu chịu nhiệt -196 đến 260oC Duran-Đức
Vòng đệm PPN xanh lá cho chai trung tính chịu nhiệt Duran-Đức
Vòng đệm PPN xám cho chai trung tính chịu nhiệt GL45 Duran-Đức
Vòng đệm PPN vàng cho chai trung tính chịu nhiệt Duran-Đức
Nắp vặn GL45 có khoan 2 cổng GL14 Duran-Đức
Nắp vặn GL45 có khoan 3 cổng GL14 Duran-Đức
Nắp vặn HPLC GL45 có khoan 4 cổng Duran-Đức
Ong nối phụ tùng nắp vặn HPLC Duran-Đức
Nắp vặn GL14 ống nối Duran-Đức
Miếng đệm cho nắp vặn GL 14 1.6mm Duran-Đức
Miếng đệm cho nắp vặn GL 14 3.0mm Duran-Đức
Miếng đệm cho nắp vặn GL 14 3.2mm Duran-Đức
Ong đệm cho nắp vặn GL14 6.0mm Duran-Đức
Màng PTFE cho nắp GL14 Duran-Đức
Chai trung tính HPLC GL 45 PP với 4 cổng, 1000 ml Duran-Đức
Chai trung tính HPLC GL 45 PP với 4 cổng, 500 ml Duran-Đức
Bộ bù áp cho nắp 2-3 cổng (có màng lọc 0.2um) Duran-Đức
Bộ bù áp cho nắp 4 cổng (có màng lọc 0.2um) Duran-Đức
Bộ bù áp cho nắp 4 cổng GL 18 Duran-Đức
Nắp vặn màu xanh GLS 80, có màng lọc Duran-Đức
Miếng đệm cho nắp vặn GL 18 3.2mm Duran-Đức
Miếng đệm cho nắp vặn GL 18 6.0mm Duran-Đức
Ong đệm cho nắp vặn GL18 8mm Duran-Đức
Ong đệm cho nắp vặn GL18 10mm Duran-Đức
Ong đệm cho nắp vặn GL18 12mm Duran-Đức
Nắp vặn GL18 cho ống nối Duran-Đức
Nắp vặn GLS80 màu xanh có khoan 4 cổng GL18 Duran-Đức
Nắp vặn GLS 80 PSU - Duran-Đức
Vòng đệm PTFE GLS 80 - Duran-Đức
Nắp an toàn 3 cổng có khóa GL45 Duran-Đức
Nắp rửa an toàn PTFE GL45 Duran-Đức
Charcoal filter big, filling quantity 48 g Duran-Đức
Miếng đệm GL 25 màu xanh - Duran-Đức
Miếng đệm nút vặn GL 32, màu xanh - Duran-Đức
Nắp nhựa đỏ hở  GL 18 (có khoan lỗ) Duran-Đức
Nắp nhựa đỏ hở  GL 18  Duran-Đức
Nắp chai trung tính đỏ, chịu nhiệt GL 18 Duran-Đức
GLS 80 - Duran-Đức
Đũa khuấy cho GLS 80 - Duran-Đức
Chậu TT không mỏ đk 70mm cao 40mm 100ml Duran-Đức
Chậu TT không mỏ đk 80mm cao 45mm 150ml Duran-Đức
Chậu TT có mỏ đk  80mm cao 45mm, 150ml Duran-Đức
Chậu TT có mỏ đk 115mm cao 65mm 500ml Duran-Đức
Chậu TT có mỏ đk 140mm cao 75mm 900ml Duran-Đức
Chậu TT có mỏ đk 190 cao 90mm, 2000ml Duran-Đức
Chậu TT Đk 230mm,cao 100mm Duran-Đức
Chậu kết tinh 230x100mm, 3500ml Duran-Đức
Chén TT có mỏ 60ml 70mm Duran-Đức
Chén TT có mỏ 90ml 80mm Duran-Đức
Chén TT có mỏ 170ml 95mm Duran-Đức
Chén TT có mỏ 320ml 115mm Duran-Đức
Chậu trữ mẫu (bình chạy sắc ký)150x50x150mm Duran-Đức
Chén cân thấp 28x25mm  5ml Duran-Đức
Chén cân thấp 38x30mm 15ml Duran-Đức
Chén cân thấp 54x30mm 30ml Duran-Đức
Chén cân thấp 85x30mm 80ml Duran-Đức
Chén cân cao  32x50mm 20ml Duran-Đức
Chén cân cao  38x70mm 45ml Duran-Đức
Chén cân cao  44x80mm 70ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 5 ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 10ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 25ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 25ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 50ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 100ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 150 ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 250ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 400ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 600ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 800 ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 1000ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 2000ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 3000ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 5000ml Duran-Đức
Cốc đốt thấp thành 10000ml Duran-Đức
Cốc đốt cao thành 50ml, cao 70mm Duran-Đức
Cốc đốt cao thành 100ml, cao 80mm Duran-Đức
Cốc đốt cao thành 150ml, cao 95mm Duran-Đức
Cốc đốt cao thành 250ml, cao 100mm Duran-Đức
Cốc đốt cao thành 400ml, cao 130mm Duran-Đức
Cốc đốt cao thành 600ml, cao 150mm Duran-Đức
Cốc đốt cao thành 1000ml, cao 180mm Duran-Đức
Cốc đốt cao thành 2000ml, cao 240mm Duran-Đức
Cốc đốt cao thành 1000ml không mỏ Duran-Đức
Cốc đốt thành dầy có mỏ 1000ml Duran-Đức
Cốc đốt thành dầy có mỏ   500ml Duran-Đức
Cốc đốt thành dầy có mỏ 1000ml Duran-Đức
Cốc philip 150ml Duran-Đức
Chén cho bộ nối cầu 19/9 Duran-Đức
Bi cho bộ nối cầu 19/9 Duran-Đức
Kẹp cho bộ nối cầu  Duran-Đức
Chén cho bộ nối cầu 29/15 Duran-Đức
Bi cho bộ nối cầu 29/15 Duran-Đức
Kẹp cho bộ nối cầu KS29 Duran-Đức
Chén cho bộ nối cầu 40/45 Duran-Đức
Chén cho bộ nối cầu 40/45 Duran-Đức
Kẹp cho bộ nối cầu KS40 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn    ( +) 14.5/23 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn    ( +) 19/26 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn    ( +) 24/29 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn    ( +) 29/32 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn    ( +) 50/42 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn   tấm chắn ( +) 14.5/23 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn   tấm chắn ( +) 18.8/26 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn   tấm chắn ( +) 24/29 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn   tấm chắn ( +) 29/32 Duran-Đức
Co nối thẳng cone/ trơn   tấm chắn ( +) 45/40 Duran-Đức
Co nối thẳng, cone NS 45/40 Duran-Đức
Co nối thẳng socket/ trơn  ( -) 14.5/23 Duran-Đức
Co nối thẳng socket/ trơn  ( -) 19/26 Duran-Đức
Co nối thẳng socket/ trơn  ( -) 24/29 Duran-Đức
Co nối thẳng socket/ trơn  ( -) 29/32 Duran-Đức
Co nối thẳng socket NS 45/50 Duran-Đức
Cột VIGREUX 300mm, 24/29 Duran-Đức
Đĩa rây 48mm Duran-Đức
Đèn cồn thủy tinh 100ml Duran-Đức
Đĩa petri TT 40x12mm Duran-Đức
Đĩa petri TT 60x15 ( 10 cái/hộp) Duran-Đức
Đĩa petri TT 80x15 ( 10 cái/hộp) Duran-Đức
Đĩa petri TT 90x15 ( 10 cái/hộp) Duran-Đức
Đĩa petri TT 100x15 ( 10 cái/hộp) Duran-Đức
Đĩa petri TT 100x20 ( 10 cái/hộp) Duran-Đức
Đĩa petri TT 120x20 ( 10cái/hộp) Duran-Đức
Đĩa petri TT 150x25 (10 cái/hộp) Duran-Đức
Đĩa petri TT 80x20 Duran-Đức
Đĩa petri TT 100x15  Duran-Đức
Đĩa petri TT 100x20 Duran-Đức
Hộp nhuộm lam nằm SCHIEFFERDECKER 2 bộ phận  90x70x40mm (LxWxH) Duran-Đức
Hộp nhuộm lam 4 Bộ phận Duran-Đức
Hộp nhuộm lam 2 Bộ phận+B1790 Duran-Đức
Giá hộp nhuộm lam (10 slides 76x26mm) Duran-Đức
Tay treo hộp nhuộm lam Duran-Đức
Hộp tiêu bản  85x123mm 600ml Duran-Đức
Hộp tiêu bản  150x80mm Duran-Đức
Hộp tiêu bản  200x100mm Duran-Đức
Hộp tiêu bản  200x150mm Duran-Đức
Kẹp thép không gỉ cho nắp bình cầu 4 cổ DN100 Duran-Đức
Khóa buret NS 12.5, bore 2.5mm Duran-Đức
Khoá burette NS 12.5, bore 1.5mm  Duran-Đức
Khoá burette thẳng SBW-keys NS 12.5, bore 1.5mm  Duran-Đức
Khoá burette thẳng SBW-keys NS 12.5, bore 1.5mm  Duran-Đức
Khoá 2 thông NS 12.5, bore 2.5mm  Duran-Đức
Khoá 2 thông NS 14.5, bore 2.5mm  Duran-Đức
Khóa 2 thông SBW , BORE 6 MM, NS 18.8, DURAN, " SIDE ARMS 13 MM " Duran-Đức
Khoá 2 thông PTFE, NS 12.5, bore 2mm  Duran-Đức
Khoá 2 thông PTFE, NS 12.5, bore 2.5mm  Duran-Đức
Khoá 2 thông PTFE, NS 14.5, bore 2.5mm  Duran-Đức
Khóa 3 ngã, nút thủy tinh, T-BORE 2 mm Duran-Đức
Khóa 3 ngã, nút teflon, T-BORE 2 mm Duran-Đức
Khóa 3 ngả SBW-KEYS, T-BORE 2.5 MM, NS 18.8, DURAN Duran-Đức
Khóa 3 ngả PTFE-KEYS, T-BORE 2.5 MM, NS 18.8, DURAN Duran-Đức
Mặt kính đồng hồ 60mm - Duran-Đức
Mặt kính đồng hồ 80mm - Duran-Đức
Mặt kính đồng hồ 100mm - Duran-Đức
Mặt kính đồng hồ đk 80mm Duran-Đức
Mặt kính đồng hồ đk 125mm Duran-Đức
Nút thủy tinh 10/19 Duran-Đức
Nút thủy tinh 14/23 Duran-Đức
Nút thủy tinh 18.8/26 Duran-Đức
Nút thủy tinh 24/29 Duran-Đức
Nút thủy tinh 29.2/32 Duran-Đức
Nút thủy tinh 45/40 Duran-Đức
Nút thủy tinh lục giác, NS 7.5/16 Duran-Đức
Nút thủy tinh lục giác, NS 10/19 Duran-Đức
Nút thủy tinh lục giác, NS 12.5/21 Duran-Đức
Nút thủy tinh lục giác, NS 14/23 Duran-Đức
Nút thủy tinh lục giác, NS 18.8/26 Duran-Đức
Nút thủy tinh lục giác, NS 24/29 Duran-Đức
Nút thủy tinh lục giác, NS 29.2/32 Duran-Đức
Nắp nhôm cho ống nghiệm 16mm Duran-Đức
Nắp nhôm cho ống nghiệm 18mm Duran-Đức
Nút nhựa 7/16 Duran-Đức
Nút nhựa 10/19 Duran-Đức
Nút nhựa 12/21 Duran-Đức
Nút nhựa 14/23 Duran-Đức
Nút nhựa 19/26 Duran-Đức
Nút nhựa 24/29 Duran-Đức
Nút nhựa 29/32 Duran-Đức
Nắp vặn ống nghiệm PP có đệm GL 18 - Duran-Đức
Nắp nhựa đỏ (plastic),GL 14 Duran-Đức
Nắp nhựa đỏ (plastic),GL 25 Duran-Đức
Nắp nhựa đỏ (plastic),GL 32 Duran-Đức
Nắp nhựa đỏ (plastic) có khoan lỗ, GL14 Duran-Đức
Nắp nhựa đỏ (plastic) có khoan lỗ, GL 25 Duran-Đức
Nắp silicon có khoan lỗ, GL 25 Duran-Đức
Ống đong thủy tinh 5ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh 10ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh 25ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh 50ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh 100ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh 250ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh 500ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh 1000ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh 2000ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh thấp thành 500ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh thấp thành 1000ml Duran-Đức
Ống đong thủy tinh có nút nhựa 100ml 24/29 Duran-Đức
Ống đong thủy tinh có nút nhựa 250ml 24/29 Duran-Đức
Ống đong thủy tinh có nút nhựa 500ml 24/29 Duran-Đức
Ống đong thủy tinh có nút nhựa 1000ml 45/40 Duran-Đức
Ong đong calcium chlorine , có nắp đậy Duran-Đức
Ống ly tâm đáy tròn 12x100mm, 6ml Duran-Đức
Ống ly tâm đáy tròn 16x100mm, 12ml Duran-Đức
Ống ly tâm đáy tròn 24x100mm, 25ml Duran-Đức
Ống ly tâm đáy tròn 34x100mm, 50ml Duran-Đức
Ống ly tâm đáy tròn 40x115mm, 80ml Duran-Đức
Ống ly tâm đáy tròn 44x100mm, 80ml Duran-Đức
Ống ly tâm đáy nhọn 16x100mm, 12ml Duran-Đức
Ống ly tâm đáy nhọn 25ml, 24x100mm - Duran-Đức
Ống ly tâm đáy nhọn 50ml, 34x100mm - Duran-Đức
Ống hút thẳng chia vạch 1ml, class AS - Duran-Đức
Ống hút thẳng chia vạch 2ml, AS - Duran-Đức
Ống hút thẳng chia vạch 5ml, AS - Duran-Đức
Ống hút thẳng chia vạch 10ml, AS - Duran-Đức
Ống hút thẳng chia vạch 25ml, AS - Duran-Đức
Ống hút thẳng 0.5ml Duran-Đức
Ống hút thẳng 1ml Duran-Đức
Ống hút thẳng 2ml Duran-Đức
Ống hút thẳng 5ml Duran-Đức
Ống hút thẳng 10ml Duran-Đức
Ống hút thẳng 25ml Duran-Đức
Ống hút bầu    1ml, AS - Duran-Đức
Ống hút bầu    2ml, AS - Duran-Đức
Ống hút bầu    5ml, AS - Duran-Đức
Ống hút bầu    10ml, AS - Duran-Đức
Ống hút bầu    20ml, AS - Duran-Đức
Ống hút bầu    25ml, AS - Duran-Đức
Ống hút bầu   1ml Duran-Đức
Ống hút bầu   2ml Duran-Đức
Ống hút bầu   5ml Duran-Đức
Ống hút bầu   10ml Duran-Đức
Ống hút bầu   50ml Duran-Đức
Ống nghiệm không vành 10x75x0.60mm (766c/pack) Duran-Đức
Ống nghiệm có vành 10x75mm (100c/pack) Duran-Đức
Ống nghiệm không vành 16x130mm 17ml, thành dày có mark (100c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm không vành 16x160mm 21ml, thành dày có mark (100c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm không vành 18x180mm 32ml, thành dày có mark (100c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm không vành 20x150mm 34ml (100c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm không vành 25x150mm 55ml, thành dày có mark (50c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm không vành 25x200mm 70ml, thành dày có mark (50c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm không vành 18x180mm 30ml có chữ Duran-Đức
Ống nghiệm không vành 30x200mm 100ml (50c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm có vành 20x180mm 40ml (100c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm có vành 20x180mm 45ml (100c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm có vành 25x200mm 80ml (50c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm có nắp vặn đen 12x100mm 6ml (100c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm có nắp vặn đen 16x100mm 12ml (100c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm có nắp vặn đen 16x160mm 22ml (100c/hộp) Duran-Đức
Ống nghiệm có nắp vặn đen 18x180mm 32ml (100c/hộp) Duran-Đức
Ong nghiệm nắp vặn PBT, 16x160mm 20ml có thể sử dụng trong thực phẩm, nắp đỏ Duran-Đức
Ong nối thẳng Cones, "rodaviss", NS 29.2/32 Duran-Đức
Nắp vặn kín có vòng đệm "rodaviss", NS 29 Duran-Đức
Ong nối của bình cầu có khóa Duran-Đức
Ong nối thẳng cổ vặn, "rodaviss", Sockets NS 29.2/32 Duran-Đức
Ong sinh hàn thẳng 14/23, 160mm Duran-Đức
Ong sinh hàn thẳng 29/32, 250mm Duran-Đức
Ong sinh hàn thẳng 24/29, 400mm Duran-Đức
Ong sinh hàn bóng  29/32, 250mm Duran-Đức
Ong sinh hàn bóng  29/32, 250mm Duran-Đức
Ong sinh hàn xoắn  24/29, 250mm Duran-Đức
Ong sinh hàn xoắn  29/32, 250mm Duran-Đức
Ong sinh hàn xoắn  29/32, 300mm Duran-Đức
Ong sinh hàn xoắn  29/32, 400mm Duran-Đức
Ong sinh hàn xoắn 400mm, 2 nhám 24/29 Duran-Đức
Ong sinh hàn xoắn 400mm, 2 nhám 29/32 Duran-Đức
Ong tube thẳng cổ vặn, GL 14 Duran-Đức
Ong tube thẳng cổ vặn, GL 32 Duran-Đức
Co nhận 24/29 Duran-Đức
Ong nối thẳng nhựa PP, GL 14 Duran-Đức
Ong nối cong nhựa PP, GL 14 Duran-Đức
Phễu buecher 500ml - Duran-Đức
Phễu lắng Imhoff có chia vạch 1000ml Duran-Đức
Phễu nhỏ giọt hình trụ, có chia vạch, 50ml  19/26 Duran-Đức
Phễu nhỏ giọt hình trụ có cân bằng áp suất 50ml, 14/23 Duran-Đức
Phễu TT lọc dài phễu 150mm, 65mm dia.  Duran-Đức
Phễu thủy tinh 55mm cuống 5mm Duran-Đức
Phễu thủy tinh 55mm cuống 150mm, 55mm Duran-Đức
Phễu thủy tinh 55mm cuống 150mm, 100 mm Duran-Đức
Phễu thủy tinh 70mm Duran-Đức
Phễu thủy tinh 80mm Duran-Đức
Phễu thủy tinh 100mm Duran-Đức
Phễu thủy tinh 120mm  Duran-Đức
Phễu thủy tinh 150mm Duran-Đức
Phễu chiết quả lê khoá TT  50ml không chia vạch 14/23 Duran-Đức
Phễu chiết quả lê khoá TT  100ml không chia vạch 14/23 Duran-Đức
Phễu chiết hình cầu khoá TT  250ml không chia vạch 24/20 Duran-Đức
Phễu chiết quả lê khoá TT  250ml không chia vạch Duran-Đức
Phễu chiết quả lê khoá TT  500ml không chia vạch Duran-Đức
Phễu chiết quả lê khoá TT  1000ml không chia vạch Duran-Đức
Bộ lọc vi sinh (bình tgiác có vòi 500ml + vòng nôi cao su + bệ phểu + cốc lọc) Duran-Đức
Cốc lọc G1 (100-160um) đk 46mm, 50ml Duran-Đức
Cốc lọc G2 (40-100um), đk 46mm, 50ml   Duran-Đức
Cốc lọc G3 (16-40um), đk 46mm, 50ml Duran-Đức
Cốc lọc G4 (10-16um), đk 28mm, 15ml  Duran-Đức
Cốc lọc G4 (10-16um), đk 36mm, 30ml  Duran-Đức
Cốc lọc G4 (10-16um), đk 46mm, 50ml   Duran-Đức
Phễu đỡ cho cốc lọc vi sinh 27mm Duran-Đức
Phễu đỡ cho cốc lọc vi sinh 34mm Duran-Đức
Phễu đỡ cho cốc lọc vi sinh 41mm Duran-Đức
Phễu đỡ cho cốc lọc vi sinh 50mm Duran-Đức
Vòng nối của Phễu lọc vi sinh  Duran-Đức
Đĩa lọc G.0, D.10mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.1, D.20mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.1, D.25mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.1, D.30mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.1, D.40mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.1, D.70mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.2, D.30mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.3, D.10mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.3, D.20mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.3, D.25mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.3, D.30mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.3, D.40mm Duran-Đức
Đĩa lọc G.3, D.70mm Duran-Đức
Đĩa lọc xốp, Por.0, D 60mm Duran-Đức
Đĩa lọc xốp, Por.1, D 50mm Duran-Đức
Đĩa lọc xốp, Por.3, D 50mm Duran-Đức
Phễu lọc G2 (40-100um), đk 35mm, 50ml Duran-Đức
Phễu lọc G2 (40-100um), đk 45mm, 75ml Duran-Đức
Phễu lọc G2 (40-100um), đk 60mm, 125ml  Duran-Đức
Phễu lọc G3 (16-40um), đk 45mm, 75ml Duran-Đức
Phễu lọc G3 (16-40um), đk 60mm, 125ml Duran-Đức
Phễu lọc G3 (16-40um), đk 95mm, 500ml Duran-Đức
Phễu lọc G3 (16-40um), đk 120mm, 1000ml Duran-Đức
Phễu lọc G4 (10-16um), đk 35mm, 50 ml  Duran-Đức
Phễu lọc G4 (10-16um), đk 45mm, 75ml Duran-Đức
Phễu lọc G4 (10-16um), đk 60mm, 125ml Duran-Đức
Phễu lọc G4 (10-16um), đk 95mm, 500ml Duran-Đức
Phễu lọc G4 (10-16um), đk 120mm, 1000ml Duran-Đức
Phễu lọc G5 (1.0-1.6um), đk 35mm, 50ml Duran-Đức
Phễu lọc G5 (1.0-1.6um), đk 45mm, 75ml Duran-Đức
Phễu lọc G5 (1.0-1.6um) đk 95mm, 500ml Duran-Đức
Phễu lọc 250ml với vòng PP và seal FKM Duran-Đức
Vòng nối cổ bình cầu, POM, NS 29 Duran-Đức
Vòng nối cuả phễu lọc 26mm Duran-Đức
Vòng nối cuả phễu lọc 41mm Duran-Đức
Vòng nối cuả phễu lọc 49mm Duran-Đức
Vòng đệm Guko cho phễu lọc 76mm Duran-Đức
WATER JET PUMP OF PPN WITH ADAPTERSET Duran-Đức
WERTLAB - ĐỨC  
Burette thẳng 25/0.05ml Wertlab -Đức
Micropipette 10-100ul Hirsman
Micrpipette 100- 1000ul Hirsman
Micrpipette 500- 5000ul Hirsman
Pipettor 1 kênh, tiệt trùng được 0.5 -10ul Hirsman
Pipettor 1 kênh , tiệt trùng được 10 -100ul Hirsman
Pipette bầu  10ml Wertlab-Đức
Pipette thẳng 10ml Wertlab-Đức
Pipette thẳng 5ml Wertlab-Đức
Pipette thẳng 25ml Wertlab-Đức
Pipette thẳng 20ml Wertlab-Đức
Pipette thẳng 1ml Wertlab-Đức
Pipette thẳng 2ml Wertlab-Đức
Đĩa Petri 100x20mm Wertlab-Đức
Đĩa Petri 90x15mm Wertlab-Đức
Đĩa Petri 150x25mm Wertlab-Đức
Đĩa Petri 120x20mm Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch bầu 10ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch bầu 5ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch bầu 3ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch bầu 2ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch bầu 1ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch bầu 25ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch  bầu 20ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch bầu 15ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch bầu 25ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch bầu 20ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch bầu 15ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch bầu 10ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch bầu 5ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch bầu 2ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch bầu 1ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch 10ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch 5ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch 3ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch 2ml Wertlab-Đức
Pipet 2 vạch 1ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch 5ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch bầu 2ml Wertlab-Đức
Pipet 1 vạch 1ml Wertlab-Đức
Phễu thủy tinh 7.5cm  Đức
Phễu chiết quả lê 500ml Wertlab-Đức
Phễu chiết quả lê 2000ml Wertlab-Đức
Bình định mức 1000ml Wertlab-Đức
Bình định mức 500ml Wertlab-Đức
Bình định mức 250ml Wertlab-Đức
Bình định mức 200ml Wertlab-Đức
Bình định mức 100ml Wertlab-Đức
Bình định mức 50ml Wertlab-Đức
Bình định mức 25ml Wertlab-Đức
Bình định mức 10ml Wertlab-Đức
Bình định mức 5ml Wertlab-Đức
 

Thanks and Best Regards.,

Henry Lê (Mr.)

Sales Manager 

Tel:+84.62965336   -  38615328  - 38601856 - 38601855   - Fax: +84.38615733

 

Email: info@lab-achau.com tbthinghiemachau@gmail.com ; achau@lab-achau.com

Skype:tb.tn.achau

Head office:

ASIA LABORATORY INSTRUMENTS COMPANY LIMITED

594/23 Au Co Street, Ward 10, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, VietNam.

Tax code: 0312894955

Liên hệ:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM Á CHÂU

Đ/c: 594/23 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh,Việt Nam.

Mst: 0312894955

Website: www.lab-achau.com

 

                 www.lab-achau.vn

 

Thanks and Best Regards.,

Henry Lê (Mr.)

Sales Manager 

Tel:+84.62965336   -  38615328  - 38601856 - 38601855   - Fax: +84.38615733

 

Email: info@lab-achau.com tbthinghiemachau@gmail.com ; achau@lab-achau.com

Skype:tb.tn.achau

Head office:

ASIA LABORATORY INSTRUMENTS COMPANY LIMITED

594/23 Au Co Street, Ward 10, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, VietNam.

Tax code: 0312894955

Liên hệ:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM Á CHÂU

Đ/c: 594/23 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh,Việt Nam.

Mst: 0312894955

Website: www.lab-achau.com

 

                 www.lab-achau.vn